slider
1
Cieľom spločnosťi je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania kuchárov a čašníkov na celoštátnej úrovni a to prostredníctvom vytvorenia školiaceho strediska celoeurópskeho významu. fotka
2
Spločnosť sa snaží presadzovať legislatívne zmeny v oblasti gastronómie, uskutočňovať publikačné a vzdelávacie a konzultačné činnosti pre kuchárov a čašníkov s cieľom pozdvihnúť úroveň gastronómie v Slovenskej republike na európsku a svetovú úroveň. fotka
3
Spločnosť aktívne pomáha pri zaradení sa kuchárov a čašníkov do pracovného pomeru alebo pri začatí alebo výkone podnikateľskej činnosti v rámci Slovenskej republiky, Európskej únie a ostatných štátov sveta. fotka
4
Spločnosť poskytuje školenia a rekvalifikačné kurzy za účelom získania a zdokonalenia sa v odbornosti a spôsobilosti v odbore „kuchár" a „čašník", tak, aby osoby absolvujúce tieto školenia a rekvalifikačné kurzy mali možnosť uplatniť sa na trhu práce alebo v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike, Európskej únii a ostatných štátov sveta. fotka